Nhôm Xingfa có bao nhiêu hệ tất cả?

Cho tới thời điểm bây giờ, nhà máy nhôm Xingfa đã sản xuất ra rất nhiều hệ nhôm khác nhau. Nhưng hiện tại phổ biến nhất ở Việt Nam là nhôm Xingfa hệ 55, hệ 93, hệ 65, hệ 63 & 60A, hệ 45 và hệ móc treo.

Trong đó, hệ 55 và hệ 93 là hai hệ được biết đến rộng rãi và sử dụng nhiều nhất. Đây cũng là hai hệ nhôm có giả thành rẻ nhất và cũng được hỗ trợ nhiều nhất, nhiều phụ kiện đồng bộ kèm theo nhất.

Mỗi hệ nhôm này sẽ sở hữu nhiều profile nhôm khác nhau và đa dạng, những profile nhôm này có nhiệm vụ hỗ trợ nhau đề có thể tạo thành một bộ cửa nhôm Xingfa hoàn chỉnh.

Phụ kiện cho mỗi hệ cũng sẽ khác nhau theo từng hệ. Giá thành của phụ kiện cũng có sự chênh lệch, tuy nhiên chất lương thì đều giống nhau. Có một số phụ kiện có thể sử dụng được cho nhiều hệ, cũng như có phụ kiện chỉ sử dụng được cho một hệ duy nhất.

Nếu nói về chi phí gia công vả lắp đặt, giá cho từng hệ cũng tùy thuộc vào độ khó khi lắp đặt của hệ đó. Ví dụ như hệ 63, 60A khi gia công sẽ mắc hơn hệ 93 hay hệ 55 vì có độ khó gia công cao hơn, cần người thợ giỏi và chi phí trả cho thợ cũng…cao hơn.

CÁC TIN KHÁC