Xi măng Pimohoa PCB30

Xi măng Pimohoa PCB30

Mã SP: | Lượt xem: 204 views | Cập nhật: 12/17/2018
Tình trạng: Còn hàng | Trạng thái: Mới 100% | Bảo hành: 12 tháng
Danh mục:

TÊN CHỈ TIÊU

TCVN6260:2009

PCB 30

PCB 40

PCB50

1. Cường độ chịu nén, N/mm2, không nhỏ hơn.

– 3 ngày ± 45 phút.

– 28 ngày ± 8 giờ.

14

30

18

40

22

50

2. Thời gian đông kết (phút)

– Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn.

– Kết thúc, phút, không lớn hơn.

45

420

3. Độ nghiền mịn.

– Phần còn lại trên sàng 0,09mm, %, không lớn hơn

– Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.

10

 2800

 

4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp

Le Chatelier,mm, không lớn hơn

 10

5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn

3,5